Školská rada

Zástupci a členové

Složení školské rady

Zastoupení:

Za školu:

Mgr. Anna Reháková, zároveň zapisovatelka ŠR

Za zřizovatele:

Václava Svozilová, zároveň předsedkyně ŠR

Za rodiče:

Petra Peckertová (p.cesakova@seznam.cz)