Budova MŠ
Nachází se uprostřed obce Hradec u Stoda. Součástí areálu MŠ je zahrada, v blízkosti jsou pole, lesy, rybníky, hřiště – ideální místo pro výchovné, vzdělávací, sportovní a relaxační aktivity.

Materiální vybavenost
V přízemí se nachází třída, herna spojená s ložnicí, šatna, WC, umývárna a prostory pro technické zázemí. V herně mají děti k dispozici velké množství hraček, her, sportovních, pracovních a výtvarných pomůcek. V 1. patře se nachází jídelna, kuchyně a skladovací prostory.

Údaje o dětech
MŠ je jednotřídní a zajišťuje celodenní péči. Děti jsou přijímány od 3 let ( nástup je možný v den dovršení 3 let). MŠ má kapacitu 24 dětí.

Organizace režimu dne
Provozní doba je od pondělí do pátku od 6.00 do 16.00 hod.

6.00 – 8.15 spontánní nebo řízené individuální, skupinové či společné hraní, tvořivé a estetické činnosti dětí, individuální práce s předškolními dětmi, úklid, popř. pohybová chvilka

8.15 – 8.50 hygiena, ranní svačina

8.50 – 9.15 realizace plánovaných činností řízených pedagogem

9.15 – 11.15 hygiena, oblékání, pobyt venku

11.15 – 12.00 oběd, hygiena, příprava na odpočinek dětí

12.00 – 12.10 relaxace ( četba, poslech relaxační hudby)

12.10 – 14.15 spánek, odpočinek dle individuální potřeby dětí , individuální klidová činnost

14.15 -16.00 odpolední svačina, tvořivé činnosti, individuální plánované činnosti, odchod dětí domů

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu
Budova MŠ je vytápěna plynovým topením. Je zajištěna teplota cca 20° – 22° C. V letním období je teplota regulována okenními žaluziemi; kontrola teploty vzduchu v místnostech s trvalým pobytem dětí je zajištěna nástěnnými teploměry. Všechny prostory MŠ jsou řádně větrány a dostatečně osvětleny.

Stravování a úklid
Stravování je zajištěno ve školní jídelně v budově MŠ. ŠJ zajišťuje dětem stravu, která je pestrá a zároveň odpovídá všem zásadám správné výživy. Vaříme dle receptur pro školní stravování. Časové intervaly mezi podávanými jídly jsou v souladu s požadavky na stravování dětí předškolního věku. Zajišťujeme a dodržujeme pitný režim a to dle potřeby dětí po celý den. Kapacita kuchyně umožňuje stravování i pro žáky ZŠ.

Spolupráce s rodiči
Rodiče jsou pravidelně informováni o akcích školy pomocí školní nástěnky a webových stránek. O činnosti a chování svých dětí se dozvídají při denním kontaktu s pedagogickým pracovníkem. Rodiče podporují školu drobnými sponzorskými dary, podílí se na opravách a pomáhají při výletech a akcích MŠ. Jejich aktivity si velice ceníme.