Zápis k předškolnímu vzdělávání

  • Zápisy dětí do MŠ na školní rok 2024/2025 proběhnou dle platné legislativy 6.5. 2024 elektronickou formou. Elektronický předzápis probíhá od 2.5.2024 (00:00 hod) do 6.5. 2024 (12:00) na odkazu: https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsmshradec/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41076
  • Vyplněné a podepsané žádosti o přijetí včetně potvrzení od lékaře můžete dodat do MŠ nebo přímo paní ředitelce do ZŠ do 14.5.2024. Důležitá je včasná elektronická registrace na odkazu výše!

Informace k zápisu:

Po zveřejnění odkazu k zápisu, kliknutím na link, získáte přístup k dalším informacím.

  • Zde si stáhnete a vyplníte Žádost o přijetí dítěte k PV obsahující vyjádření lékaře
  • Vyplněnou žádost podepíšete a potvrdíte od lékaře a donesete osobně do MŠ nebo zašlete poštou na adresu:
    ZŠ a MŠ Hradec, Hradec 105, 332 11 Hradec
  • V případě nejasností se obraťte na ředitelku školy Mgr. Alenu Ben Abid, tel. 737 000 717, email: zs@zsmshradec.cz

Děti budou přijímány dle níže uvedených kritérií.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

K docházce do MŠ jsou přednostně přijímány:

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (povinné předškolní vzdělávání) nebo děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v obci Hradec.

2. Děti s trvalým pobytem v Hradci, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku podle věku, a to v pořadí od nejstaršího po nejmladší.

3. Děti, které v Základní a Mateřské škole Hradec mají sourozence a mají trvalý pobyt v obci Hradec.

4. Pokud nebude kapacita mateřské školy naplněna , lze přednostně přijmout děti zaměstnanců ZŠ a MŠ Hradec, i kteří nemají bydliště v obci Hradec.

5. Pokud nebude kapacita mateřské školy naplněna, lze přijmout další nespádové děti, a to na základě pořadí v registraci elektronických přihlášek až do naplnění kapacity MŠ, která činí 40 dětí.

Hurá do školky! Těšíme se na vás.

Počet dětí, které mohou být nově přijaty ve školním roce 2024/2025 se díky postavení nové školky navyšuje na 23! Tím vzniká velké šance pro přijetí nespádových dětí.