Zápis do 1. ročníku

Dne 4.4.2024 proběhl na naší škole zápis do 1.třídy. Pro budoucí prvňáčky byly připraveny stanoviště s různými úkoly. Hravou formou se jim podařilo všechny úkoly úspěšně splnit. Za zvládnutí všech úkolů děti dostaly odměnu a drobné dárečky, které pro ně vyrobili ostatní žáci. Letošního zápisu se zúčastnilo 8 dětí.