Zahájení školního roku 2023/2024

Pondělí 4. 9. 2023

 • vstup žáků 1.ročníku se zákonným zástupcem do budovy v 7,40 hod, 8:00 slavnostní přivítání se starostou obce, cca 8:30 – informační schůzka pro rodiče
 • 2.-5. ročník – vstup do budovy v 7:50 bez zákonných zástupců, bez přezouvání se každý žák přesune do své kmenové třídy (2.-3. ročník velká třída, 4.-5.ročník III. třída podkroví). Zahájení bude končit nejpozději 8:40. Žáci odchází domů.
 • Provoz školní družiny bude pro přihlášené žáky zahájen od 5.9.2023 od 6:00. Dne 4.9. od 8:00 si mohou zákonní zástupci vyzvednout, vyplnit a odevzdat přihlášky do ŠD a ŠJ ve školní družině.

Úterý 5. 9. 2023

 • vstup do budovy v 7,40 – s sebou přezůvky a potřeby dle instrukcí třídního učitele
 • třídnické práce
 • seznámení s pravidly BOZP, školním řádem, rozdávání učebnic
 • konec výuky:

1. ročník – 9,40

2. – 3. ročník – 10,45

4. – 5. ročník – 11,20

Žáci přihlášení do ŠD odchází po vyučování do družiny, ostatní odchází domů.

Středa 6. 9. 2023

 • třídnické práce
 • seznámení s pravidly BOZP, školním řádem, rozdávání učebnic
 • konec výuky:
 • 1. ročník – 10,45
 • 2. – 5. ročník – 11,40

Čtvrtek 7.9.2023 a pátek 8.9.2023

 • 1. – 5. ročník – výuka dle rozvrhu, ale pouze 4. vyučovací hodiny, výuka končí pro všechny v 11,40

Školní jídelna

od 5. 9. 2023 – pro již přihlášené žáky, nutno vyplnit novou přihlášku a odevzdat do jídelny v MŠ (přihlášku všichni dostanou v pondělí 4.9.)