Umělci po škole.

Od 6.12. 2023 se žáci 3.-5. ročníku zapojili do projektu Umělci po škole organizovaného platformou Máš umělecké střevo? Do hodiny výtvarné výchovy k nám přišla o svém povolání vyprávět paní Štěpánka Bláhovcová, která o sobě říká: „Jsem grafická designerka, ilustrátorka, ve své tvorbě se věnuji širokému spektru od grafického designu přes knižní ilustraci až po volné umění. Jsem „conceptual grafic designer“ v týmu marketingové agentury Circle Line.

Projekt na téma Hranice bude probíhat do května 2024, kdy proběhne v plzeňském Moving Station vernisáž žákovských prací. Dnes se žáci seznámili s prací grafického designera. Pod taktovkou Štěpánky Bláhovcové si vytvořili mapu a svoje hranice. Umělkyně byla nadšena nejen žákovskými výtvory, ale i naší malou školou a její atmosférou.

Paní Bláhovcová je koordinátorkou celého projektu a na základě dnešní seznamovací dvouhodinovky vybere pro naši školu umělce, který nás bude projektem provázet až do závěrečné vernisáže.

Umělci po škole (UPŠ) je vzdělávací projekt platformy MUS zaměřený na rozvíjení kreativity ve výuce dětí na základních školách. Jejich snahou je zapojování umělců a umělkyň do výuky výtvarné výchovy (i jiných předmětů) a také dlouhodobá spolupráce s jednotlivými vyučujícími. Projekt UPŠ pracuje s aktuálními tématy, která u žáků rozvíjí uvažování o tom, co je právě zajímá, o místě, kde žijí nebo s obecnějšími kulturně – společenskými náměty.

Platforma Máš umělecké střevo? (MUS) nabízí na základních a středních školách možnost uvažovat jinak o předmětu, který se označuje jako „výtvarná výchova“. Věří, že jeho význam je pro kreativní vývoj dětí daleko větší, než je mu dnes přisuzován.

Těšíme se na naší několikaměsíční spolupráci!