Školní pokladna

Vážení rodiče,
naše škola v současné době dokončila implementaci projektu „Školní pokladna“. Jedná se o program sloužící k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole (ve formě zálohy) na čerpání úhrad spojených se školní docházkou a školními akcemi (školné ŠD, školné MŠ, kroužky, kino, divadlo, platby za pracovní sešity apod). Rodič na základě platebního předpisu provede úhradu na účet školy a ta následně strhne každou částku s přesnými údaji. Škola tak splňuje všechny podmínky, které jí ukládá zákon týkající se evidence uvedených plateb.
Na konci školního roku bude provedeno konečné vyúčtování této zálohy s vyčíslením eventuálního doplatku nebo přeplatku (tento bude žákům, kteří ukončili školní docházku zaslán zpět na bankovní účet, ostatním žákům bude převeden do dalšího školního roku).
 
Do Školní pokladny je možno přes www stránky školy (zsmshradec.cz) nahlížet na detailní vyúčtování zaslaných peněz. Zde bude rodič upozorněn i na nízký stav svého kreditu a vyzván k provedení platby.

Na úvodní stránce našich www stránek najdete tlačítko pro vstup do Pokladny:

Link pro vstup do Školní pokladny: https://www.unicos-kt.cz/sksys/zshradec
Kód školy: 556
Kód žáka: variabilní symbol uvedený na platebním předpisu
 
Prosím, úhrady provádějte přes Váš bankovní účet se správným variabilním symbolem uvedeném na platebním předpisu (tento variabilní symbol bude platný po celou dobu školní docházky).
 
První platbu za Školní družinu naleznete na předpisu, který bude dětem rozdán ve 20. KT. Částku platby si můžete rozložit do více plateb s tím, že celá suma musí být uhrazena do 15. června daného roku.

Alena Ben Abid

ředitelka