Projektový den – Farma Moulisových

12.10.2020 jsme vyrazili do Milínova na rodinou farmu Moulisových. Děti poznávaly, jak se pěstuje obilí a už ví, co je to kosa a cep. Také poznají seno a slámu a různé druhy obilí.

Děti si vyzkoušely hřebelcovat poníka, pohladit kozu, svést se na koni, ale také podojit krávu a utlouci si vlastnoručně máslo. Dnešní den nám přinesl mnoho nových zážitků a zkušeností.