Obědy ve školním roce 2024/2025

Vážení rodiče, od nového školního roku budeme dovážet obědy pro děti z MŠ a žáky ze ZŠ Hradec ze školní jídelny ZŠ Staňkov.

Přihlášky i odhlášky budete nově vyplňovat a odevzdávat v ZŠ Staňkov. Více informací naleznete na webových stránkách :

https://www.zsstankov.cz/jidelna/informace-pro-stravniky/

Placení obědů bude též probíhat přes ZŠ Staňkov!!

Přihlášku odevzdejte nebo zašlete nejpozději do 19.8.2024 vedoucí kuchyně paní P. Valečkové. Paní A. Honková bude od září 2024 řešit už jen svačinky v MŠ Hradec. Ty se budou hradit na náš školní účet.

Více informací na: Pavla Valečková, tel. č. 379 410 616

nebo na email. adrese: jídelna@zsstankov.cz 

Cena obědů: pro děti ve věku do 10 let – 29,- Kč, pro děti od 11 let – 31 ,-Kč. Odhlášení oběda je nutné nejpozději do 8:00 h na výše uvedeném kontaktu.