O družině

Naše školní družina je velmi důležitou součástí školy. Žáci zde tráví čas mezi koncem vyučování a dobou, kdy obvykle v doprovodu rodičů odchází domů.

V družině mají žáci k dispozici mnoho hraček, zábavných her a stavebnic. Program družiny je plně podřízen potřebám žáků. Dobu po obědě děti věnují hrám, tvůrčí a sportovní činnosti, četbě, výtvarné a pracovní činnosti. Mohou si také vypracovat domácí úkoly. Kromě standardního programu je pro žáky připraven kroužek anglického jazyka, který je určen pro 1. -2. třídu. Hlavním cílem naší družiny je, aby se v ní všichni cítili příjemně a nevnímali ji jen jako místo, kde „musí vydržet“ před odchodem domů. Máme radost, když děti říkají, že jsou v družině rády, těší se na společné hry a na nové zážitky.

Provoz školní družiny:      

ráno od 6:00 – 7:40

odpoledne od 11:45 do 15:45 hod

Vedoucí vychovatelka:  Marie Štorková, tel. 607 929 444 v době provozu ŠD

Motto: Hrou za poznáním