Kritéria přijetí žáků k plnění povinné školní docházky