Zahájení nového školního roku 2022/2023

Slavností zahájení nového školního roku se koná od 8:00 do 8:30 v budově ZŠ

PRVŇÁČCI A JEJICH ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI VSTUPUJÍ DO BUDOVY V 7:45 a shromáždí se v I. třídě (1.patro vpravo). Po zahájení následuje cca v 8:30 krátká zahajující informační schůzka.

ŽÁCI 2.-5. ROČNÍKU VSTUPUJÍ DO BUDOVY V 7.50 A SHROMÁŽDÍ SE VE SVÝCH KMENOVÝCH TŘÍDÁCH II. A III (bez zákonných zástupců)

Provoz školní družiny bude plně zahájen 2.9.2022 ( 6:00 -15:45) na základě odevzdaných přihlášek.

Dne 1.9.2022 jsou všichni strávníci odhlášeni ze stravování, kdo má zájem o oběd, musí si telefonicky stravu objednat ve školní jídelně 737 000 177 nebo u vedoucí kuchyně paní A. Honkové 739 640 693, a to do 7:30 hod

Organizace výuky od 2. – 5.9.2022

2.9. žáci 1.r. 2 vyuč. hodiny – t.j od 8:00 do 9:40, 2.-5.roč. 3 vyučovací hodiny od 8:00 do 10:45 . Poté odchází domů nebo do ŠD

5.9. žáci 1.r. 3 vyuč. hodiny, t.j. do 10:45, ostatní ročníky 4 vyuč. hodiny do 11:40. Pak odchází domů nebo do ŠD

Od 6.9.2022 se vyučuje již podle platného rozvrhu.