Ředitelské volno

Ředitelské volno

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je vyhlášeno z technických a provozních důvodů ředitelské volno na úterý 3.1.2023.

V tento den bude přerušen i provoz školní družiny. Provoz školy i družiny bude obnoven 4.1.2022

Mgr. Alena Ben Abid

ředitelka