PŘEHLED VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY ZŠ a MŠ Hradec PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023